Reklamation

Om du upptäcker att din växt inte mår bra efter att du köpt och planterat den så kontakta oss så fort som möjligt för att vi tillsammans ska kunna lösa problemet.

Vi lämnar ingen garanti på viltskador, mekaniska skador eller att växten pga torka eller förvattning dött.

Perenner enbart reklamation vid felmärkning.

Felmärkning eller sortäkthet kan man oftast inte se förrän efter ett till två år. Vid avvikande från vad du egentligen köpt kontakta oss och vi kommer göra allt för att du ska få sorten som du egentligen köpt.

Tänk på att spara kvittot och märkeslappen!


Känsla för...

Känsla för...